Сайтта жарнама

Сайтта жарнама орналастыру үшін кері байланыс немесе электрондық пошта: kazakhzerno.reklama@gmail.com, және телефон.: +7-777-553-11-09, +7-7152-46-78-92 арқылы хабарласыңыз. 

Жарнаманы сайттың басында орналастыру бағасы (980 х 100рх):

Сайттың барлық беттерінде - 1000$ айына 

Жарнаманы сайттың оң жақ бөлімінде орналастыру (240 х 240рх):

Хабарландыруларды және дүкендерді қарау, іздеу- 480 $ айына 

Жарнаманы сайттың астында орналастыру (980 х 100рх):

Сайттың барлық беттерінде - 1000 $ айына 

Баннерлерге талап:

Пішім - JPEG, PNG, GIF.